تیر ۶, ۱۳۹۹
مفتول توفیقی

بی نظیرترین کاربرد مفتول آرماتوربندی

مفتول آرماتوربندی آیا می دانید که گسترده ترین و بی نظیرترین کاربرد مفتول آرماتوربندی در چیست؟ آیا شما هم می خواهید یکی از بهترین و باکیفیت […]
تیر ۸, ۱۳۹۹
قیمت مفتول

راهنمای خرید مفتول برای صنعت گران و هنرمندان کاربرد دارد

راهنمای خرید مفتول ، انواع مفتول را به مفتول سیاه ، مفتول مسوار، مفتول گالوانیزه و مفتول فنر دسته بندی می کند. جنس مفتول ها متنوع […]
تیر ۹, ۱۳۹۹
مفتول سیاه

مهمترین کاربرد مفتول سفت

  آشنایی با سیم مفتول سفت آیا می دانید که اصلی ترین و مهمترین کاربرد مفتول سفت در چیست؟ آیا شما نیز به دنبال خرید بهترین […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
مفتول گالوانیزه - قیمت مفتول

راهنمای خرید مفتول گالوانیزه ، دو نوع از این مفتول را معرفی می کند

راهنمای خرید مفتول گالوانیزه، دو نوع کلی و اصلی را برای این مفتول بر می شمارد که شامل مفتول گالوانیزه سرد و مفتول گالوانیزه گرم است. […]