قیمت پروفیل (قیمت امروز قوطی آهن)

اگر قصد خرید قوطی با سایزهای مختلف را دارید، باید بدانید که ما در مجموعه فولاد توفیقی بهترین قیمت پروفیل را به خریداران این محصول ارائه می‌دهیم. در ادامه جدول قیمت امروز پروفیل آهن قابل مشاهده است. برای مشاوره خرید قوطی آهنی، استعلام قیمت هر شاخه پروفیل آهن یا قیمت هر کیلو قوطی در طول، ضخامت، وزن و ابعاد مختلف با شماره‌هایی که در همین صفحه است، تماس بگیرید.

قیمت پروفیل و قوطی آهن امروز

به علت نوسانات لحظه‌ای در قیمت بازار، لطفا جهت دریافت قیمت پروفیل آهن و قیمت نبشی با دفاتر فروش ما ارتباط حاصل فرمایید.

قیمت پروفیل ضخامت 2

نام محصولضخامتطول شاخهوزنقیمت انبار اصفهانقیمت انبار تهران
قیمت قوطی (پروفیل) 10*202 میلی‌متر6 متری5.6 کیلوگرم39.000 تومان41.000 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 20*202 میلی‌متر6 متری7.5 کیلوگرم38.500 تومان40.700 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 30*202 میلی‌متر6 متری9.5 کیلوگرم38.500 تومان40.600 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 30*302 میلی‌متر6 متری11.5 کیلوگرم38.500 تومان40.500 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 40*302 میلی‌متر6 متری13.4 کیلوگرم38.500 تومان40.500 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 50*302 میلی‌متر6 متری15 کیلوگرم38.500 تومان40.500 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 40*402 میلی‌متر6 متری16 کیلوگرم38.500 تومان40.500 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 50*50 2 میلی‌متر6 متری18.9 کیلوگرم38.500 تومان40.500 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 50*602 میلی‌متر6 متری20.5 کیلوگرم38.500 تومان40.500 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 60*60 2 میلی‌متر6 متری22.5 کیلوگرم38.500 تومان40.500 تومان
قیمت قوطی (پروفیل) 70*702 میلی‌متر6 متری26.5 کیلوگرم38.500 تومان40.500 تومان

تاریخ: 13 اسفند 1402

قیمت بر حسب کیلوقیمت بر حسب کیلو

قیمت پروفیل ضخامت 2.5

برای استعلام قیمت پروفیل ضخامت 2.5 و یا خرید آن با ما در تماس باشید.

نام محصولضخامت طول وزن قوطیقیمت انبار اصفهانقیمت انبار تهران
قوطی (پروفیل) 10*202.5 میلی متر6 متری9 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 10*202.5 میلی متر6 متری8 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 10*302.5 میلی متر6 متری9.5 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 20*202.5 میلی متر6 متری9.5 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 20*302.5 میلی متر6 متری12 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 25*252.5 میلی متر6 متری12 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 20*402.5 میلی متر6 متری14 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 30*302.5 میلی متر6 متری14 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 30*402.5 میلی متر6 متری16.5کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 35*352.5 میلی متر6 متری16.5 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 30*502.5 میلی متر6 متری19 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 40*402.5 میلی متر6 متری19 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 20*602.5 میلی متر6 متری19 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 40*502.5 میلی متر6 متری21 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 30*602.5 میلی متر6 متری21 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) چهارچوبی2.5 میلی متر6 متری23 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 40*602.5 میلی متر6 متری23.5 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 50*502.5 میلی متر6 متری23.5 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) چهارچوبی 2.5 میلی متر6 متری25.5 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 60*602.5 میلی متر6 متری 28 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 40*802.5 میلی متر6 متری28 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 70*702.5 میلی متر6 متری33 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 80*802.5 میلی متر6 متری38.5 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 90*902.5 میلی متر6 متری42.6 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی(پروفیل)100*1002.5 میلی متر6 متری46.5 کیلوگرم38.000 تومان40.300 تومان
قوطی (پروفیل) 40*1002.5 میلی متر6 متری33ک یلوگرم38.000 تومان40.300 تومان

تاریخ: 13 اسفند 1402

قیمت پروفیل ضخامت 3

جهت استعلام روزانه قیمت پروفیل 3 و ثیت سفارش خرید با ما در تماس باشید.

نام محصول ضخامت طول شاخه وزن قوطیقیمت انبار اصفهانقیمت انبار تهران
قیمت پروفیل 20*203 میلی متر6 متری11.5 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 10*303 میلی متر6 متری11.5 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 20*303 میلی متر6 متری14 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 25*253 میلی متر6 متری14.2 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 30*303 میلی متر6 متری17 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 20*403 میلی متر6 متری17 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 30*403 میلی متر6 متری19.6 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 40*403 میلی متر6 متری22.5 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 20*503 میلی متر6 متری20 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 30*503 میلی متر6 متری22.5 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 70*70 3 میلی متر6 متری39.5 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 80*80 3 میلی متر6 متری45 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 90*903 میلی متر6 متری51 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 100*1003 میلی متر6 متری56 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 30*603 میلی متر6 متری26 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 50*503 میلی متر6 متری28 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 40*603 میلی متر6 متری28 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 40*803 میلی متر6 متری34 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 60*603 میلی متر6 متری34 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 60*803 میلی متر6 متری39.5 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 40*1003 میلی متر6 متری39.5 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 50*1003 میلی متر6 متری42.5 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 80*1003 میلی متر6 متری51 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 60*1203 میلی متر6 متری51 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 110*1103 میلی متر6 متری62 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 100*100 3 میلی متر6 متری58کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 120*1203 میلی متر6 متری68 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان
قیمت پروفیل 125*1253 میلی متر6 متری70 کیلوگرم38.500 تومان41.200 تومان

تاریخ: 13 اسفند 1402

در هنگام ثبت سفارش محصول از کد تخفیف "خرید از سایت" استفاده کنید

برای اطلاع از قیمت پروفیل اصفهان امروز، قیمت پروفیل گوشت 4 و قیمت تیرآهن با کارشناسان ما در دفتر فروش در ارتباط باشید.

قیمت پروفیل ضخامت 4

نام محصول ضخامتطول شاخهقیمت انبار اصفهانقیمت انبار تهران
قوطی(پروفیل)40*404 میلی متر6 متری39.400 تومان43.100 تومان
قوطی(پروفیل)50*504 میلی متر6 متری39.400 تومان43.100 تومان
قوطی(پروفیل)60*604 میلی متر6 متری39.400 تومان43.100 تومان
قوطی(پروفیل)90*904 میلی متر6 متری39.400 تومان43.100 تومان
قوطی(پروفیل)120*1204 میلی متر6 متری39.400 تومان43.100 تومان
قوطی(پروفیل)135*1354 میلی متر6 متری39.400 تومان43.100 تومان
قوطی(پروفیل)140*1404 میلی متر6 متری39.400 تومان43.100 تومان
قوطی(پروفیل)120*1404 میلی متر6 متریتماس بگیرید43.100 تومان
قوطی(پروفیل)180*1804 میلی متر6 متریتماس بگیرید43.100 تومان
قوطی(پروفیل)120*1604 میلی متر6 متریتماس بگیرید43.100 تومان
قوطی(پروفیل)160*1604 میلی متر6 متریتماس بگیرید43.100 تومان

تاریخ: 13 اسفند 1402

برای دریافت قیمت پروفیل گوشت 2 با کارشناسان ما تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.

فرمول محاسبه وزن پروفیل

برای دریافت جزئیات بیشتر بر روی لینک "نحوه محاسبه وزن پروفیل" مربع و مستطیل کلیک کنید.

نحوه محاسبه وزن پروفیل

محاسبه وزن پروفیل مستطیل
وزن قوطی مستطیل = 4 * عرض * ضخامت * طول قوطی * 7/8 تقسیم بر 1000
محاسبه وزن پروفیل مربع
وزن قوطی مربع = 4 * عرض * ضخامت * طول قوطی * 7/8 تقسیم بر 1000

وزن قوطی پروفیل آهن

یکی از مواردی که خریداران قوطی پروفیل آهنی در هنگام خرید این محصول به آن حساسیت نشان می‌دهند "وزن قوطی آهن" است که عامل بسیار مهمی در معاملات آن به شمار می‌آید، برای مثال زمانی که از این کالا به عنوان مواد اولیه در ساخت درب و پنجره استفاده می‌شود در وزن نهایی آن نیز موثر است به همین دلیل نوسان وزنی آن مهم تلقی می‌شود، برای مشاهده جدول وزنی قوطی آهن به صفحه ما مراجعه کنید.

در اینجا به بررسی وزن برخی از پرفروش ترین قوطی پروفیل‌های بازار می‌پردازیم:

سوالات متداول

در این قسمت می خواهیم پیرامون رایج ترین سوالات شما عزیزان توضیحاتی ارائه دهیم، برای خرید بهتر می‌توانید این بخش را مطالعه فرمایید و سپس نسبت به سفارش محصول اقدام به عمل آورید، در پایان اگر پاسخ سوال مورد نظر را نیافتید با ما مشاورین ما تماس بگیرید.
1آیا شما شرکت تجاری یا سازنده هستید؟
پاسخ: ما کارخانه تولیدی و بازرگانی هستیم، که تولید برخی از مصالح فلزی را در دستور کار داریم و نیز خدمات بازرگانی را برای مشتریان انجام می‌دهیم، و تمامی نیاز مشتریان را از انواع مصالح فلزی پوشش می‌دهیم.
2مدت زمان تحویل محصول خریداری شده چقدر است؟
پاسخ: به طور کلی بین 1 تا 3 روز کاری است، با توجه به مقدار آن و نیز موجودی آن در کارخانه است اما در هنگام سفارش کالا شما را از این امر مطلع می‌سازیم.
3آیا نمونه محصولات را ارائه می دهید؟ رایگان است؟
پاسخ: بله، ما می‌توانیم در صورت درخواست مشتریان نمونه را به صورت رایگان ارائه دهیم اما هزینه حمل و نقل را پرداخت نمی‌کنیم.
4شرایط پرداخت شما چیست؟
پاسخ: پرداخت تنها به صورت نقدی است، در این شرکت هیچ گونه پرداخت اقساط و شرایطی نداریم.
5آیا می‌توانیم پیش از خرید قوطی این محصول را کارخانه شما بازدید کنیم؟
اگر تمایل دارید پیش از خرید عمده قوطی آهن یا انواع پروفیل کالاها را از نزدیک مشاهده کنید، می‌توانید به کارخانه فولاد توفیقی در رباط کریم و یا دفتر فروش در بازار آهن مکان مراجعه نمایید.
6ساعات کار رسمی شما به چه صورت است؟ برنامه زمان‌بندی کاری چگونه است؟
برای خرید یا استعلام قیمت پروفیل از شنبه تا پنجشنبه در ساعات 8 صبح تا 5 عصر به صورت حضوری و تلفنی پاسخگوی شما هستیم، البته مشاورین ما برای خدمات رسانی بهتر و آسان‌تر به صورت 24 ساعته برای پاسخگویی تلفنی به سوالات شما آماده هستند.

قوطی پروفیل

قوطی پروفیل‌ها یکی از مهم‌ترین و پر‌مصرف‌ترین انواع فلزاتی هستند که در ساختمان‌سازی نقش بسیار زیادی را ایفا می‌کنند و بیشترین مصرف آن‌ها در ساخت نرده‌های فلزی، چهارچوب درب و پنجره و ساختمان سازی می‌باشد.

از آنجا که پروفیل از ورق‌های فلزی ساخته می‌شود قیمت پروفیل آهن مستقیما تحت تاثیر قیمت روز ورق‌های فلزی می‌باشد، از طرفی قوطی‌های پروفیل با جنس استیل و آلومینیوم بیشترین متریال‌های مورد استفاده در ساخت انواع قوطی و پروفیل‌های آهنی می‌باشد، بنابراین نوع ورق‌ها و جنس آن‌ها نیز تعیین کننده قیمت نهایی قوطی پروفیل می‌باشد.

از دیگر عوامل موثر در قیمت آهن پروفیل می‌توان به کیفیت ساخت محصول در سطح کارخانه اشاره کرد، بسیاری از تولیدی‌ها برای کاهش هزینه‌های ساخت، کیفیت محصول را حتی به اندازه‌های جزئی پایین می‌آورند، اما در مقابل کارخانجات تولیدی هستند که هر روزه در تلاش هستند تا با افزایش و ارتقا کیفیت تولید محصول گام تازه‌ای در جلب رضایت مشتریان برداشته باشند، در این راستا شرکت فولاد توفیقی نیز با استخدام نیروهای متخصص و کاربلد روند تولید را متحول نموده و از جدیدترین تکنولوژی ساخت بهره‌مند می‌باشد. 

قیمت پروفیل اصفهان امروز

قوطی پروفیل آهن اصفهان در واقع به پروفیل‌های فولادی ساخته شده در کارخانه‌های اصفهان همچون کارخانه ذوب‌آهن گویند. قیمت پروفیل اصفهان به دلیل کیفیت خوب محصولات و البته مشخصات وزنی استاندارد به نسبت سایر کارخانه‌های تولیدکننده قوطی آهن گران‌تر می‌باشد. کیفیت بالای قوطی آهن اصفهان باعث شده طرفداران و مشتریان زیادی در ایران داشته باشد. برای دریافت مشاوره، خرید یا استعلام قیمت پروفیل اصفهان امروز با کارشناسان صنایع فولاد توفیقی تماس حاصل نمایید.

پروفیل آهن چیست؟

در ساخت‌و‌ساز به انواع مقاطع فولاد و آهن که از تغییر شکل ورق آهنی تشکیل می‌شود، پروفیل آهن می‌گویند. پرفروش‌ترین نوع این محصول قوطی آهن مربعی(SHS) و مستطیلی(RHS) هستند که نوعی پروفیل بسته محسوب می‌شوند. قیمت روز قوطی پروفیل آهن به عواملی همچون ابعاد، طول هر شاخه(شش متری و 12 متر و ...)، وزن پروفیل، ضخامت قوطی(اگر ضخامت کم باشد پروفیل، سبک یا مبلی است و اگر ضخیم باشد قوطی سنگین و صنعتی محسوب می‌شود) و البته کارخانه تولیدکننده و برند محصول(قیمت پروفیل اصفهان امروزی به علت کیفیت بالاتر و مشخصات استاندارد، بالاتر از سایر برندهای سازنده قوطی آهن است ولی فروش آن بیشتر است) بستگی دارد.

ورق‌های پروفیل فلزی می‌توانند به عنوان نوعی روکش خارجی استفاده شوند و معمولاً برای ساختمان سازی، کشاورزی، صنعتی، خرده فروشی و موارد دیگر ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورق‌ها، در طیف وسیعی از "پروفیل قوطی آهن" موجدار و پروفیل‌های دیگر مانند ذوزنقه، سینوسی یا نیمه گرد ساخته می‌شوند. پروفیل‌ها از ورق‌هایی تولید می‌شوند که از طریق بانک غلتک‌های تشکیل دهنده تغذیه می‌شوند. تکنیک‌های مدرن ساخت، اجازه می‌دهد تا فلزات از قبل ساخته شده و کهنه، با مواد نگهدارنده پوشانده شوند، یا با طیف گسترده‌ای از رنگ و بافت، رنگ شوند.

انواع پروفیل

چهار نوع پروفیل که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

 • فولاد(Steel): به طور کلی مقرون به صرفه هست اما با دوام نیست. معمولاً با پوشش گالوانیزه گرم تولید می‌شود تا پایان آن مستحکم باشد.
 • آلومینیوم: بسیار سبک، دارای یک لایه محافظ سخت که از خوردگی محافظت می‌کند.
 • روی: با دوام بسیار زیاد و در صورت قرار نگرفتن در هوا، رنگ سرب مانندی دارد.
 • مس: توانایی دستیابی به عمر طولانی را دارد و به نگهداری بسیار کمی نیاز دارد.

انواع نصب پروفیل

ورق‌های پروفیل قوطی فلزی را می‌توان به صورت عمودی، افقی یا مورب نصب کرد و قابلیت اجرا در نماهای منحنی و سایر اشکال پیچیده را دارد.

ورق پیش ساخته شده در سایت مونتاژ می شود و به طور کلی از چهار جز تشکیل شده است:

 • یک آستر داخلی نازک برای اطمینان از بد بودن هوا
 • عایق(مانند پشم معدنی)
 • میله یا براکت فاصله برای حمایت از روکش فلزی
 • ورق فلزی با مشخصات برای محافظت از آب و هوا

ورق‌های پروفیل ساخته شده را می‌توان در مدل و طرح‌های عمودی، افقی یا مورب نصب کرد و معمولاً با تثبیت کننده‌های خودآزمایش که متناسب با پایان انتخاب شده است، در محل ثابت می‌شود در حالی که سیستم‌های منحنی امکان پذیر است، اما آن‌ها نیاز به نصب دقیق دارند، ورق‌های پروفیل آهن از پیش ساخته را می‌توان به اشکال مورب، افقی و عمودی با ضربات آهسته و پیوسته در محل نصب کرد، ورق‌های منحنی شکل برای نصب به دقت بیشتری نیاز دارند.

قیمت پروفیل آهن

کارخانه‌های تولیدکننده پروفیل آهن از نمونه ورق‌های آهنی برند خودشان برای تولید این محصول استفاده می‌کنند، بنابراین قیمت پروفیل آهن بستگی به کیفیت آهن و فولاد استفاده شده در آن دارد، برای مثال قیمت پروفیل آهن فولاد مبارکه اصفهان از بقیه برندها گران‌تر بوده اما کیفیت بسیار بالایی دارد، به همین دلیل مشتریان بیشتری مجاب به خرید این محصول در مقابل محصولات بی‌کیفیت می‌شوند.

همچنین در نرخ نهایی پروفیل آهن در طی روز و نیز به طور کل همواره تغییراتی را شاهد خواهیم بود که متاثر از عواملی به جز نوع و کیفیت آهن هستند، از جمله این عوامل می‌توان به هزینه‌های باربری برای انتقال مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و انبارداری اشاره کرد.

پروفیل به جای پایه فنس

پروفیل‌ها در اندازه‌های دو متر و نیم را می‌توان با برش دادن به جای پایه فنس نیز به کار برد، همچنین در برخی مواقع از قوطی‌ها برای ایجاد ستون، پشت توری@های پرسی که به عنوان توری‌های حصاری مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز استفاده می‌شود. به این صورت که پروفیل‌ها را بصورت ضربدری روی توری‌های پرسی جوش می‌دهند تا توری‌ها مقاومت بیشتری به دست آورند.

قوطی

قوطی پروفیل به علت طراحی و شکل هندسی مناسب خود در بسیاری از زمینه‌ها نقش کاربردی دارد، برای مثال در پزشکی برای ساخت تجهیزات مطب مورد استفاده قرار می‌گیرد مثلا در یونیت‌های دندانپزشکی از قوطی برای ساخت صندلی و دیگر اجزای یونیت استفاده می‌کنند، این قوطی‌ها در بخش‌هایی که نیاز به استحکام و مقاومت دارند استفاده می‌شوند. 

از قوطی پروفیل در چه زمینه هایی استفاده می‌شود:

 • پزشکی 
 • خودرو سازی 
 • عمران 
 • طراحی و دیزاین داخلی ساختمان

با استفاده از فنس توری می‌توانید مرز بین دو محدوده را تعیین کنید برای مثال در زمین‌های ورزشی مانند زمین بسکتبال و فوتبال استفاده از فنس می‌توان موجب جدا کردن بازیکنان و تماشاچیان در زمین‌های ورزشی، جدا کردن کردن دو زمین ورزشی از یکدیگر می‌شود. فنس توری برای حصارکشی زمین‌های کشاورزی بسیار کاربرد دارد. با حصارکشی می‌توانید موجب جلوگیری از ورود حیوانات و افراد غریبه شوید.

در کارخانه‌های صنعتی برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه در مکان‌های ممنوع حصارکشی گزینه پر اهمیتی می‌باشد. در ساخت لانه برای حیوانات مختلف کاربرد دارد. در منطقه های صنعتی و نظامی پرکاربرد می‌باشد.

چرا قوطی پروفیل آهن اشکال هندسی مختلفی دارد؟

این محصول به دلیل شکل پذیری و انعطاف بالای خود در اشکال متنوعی تولید و روانه بازار می‌شود، و همین دلیل بر پر اهمیت بودن این محصول است، در واقع همانطور که می‌دانیم به قطعات فلزی زاویه دار و یا بدون زاویه(دایره ای) قوطی می‌گویند، اما عمده‌ی قوطی پروفیل‌هایی که تولید می‌شوند زاویه دار هستند مانند قوطی 2*2 یا قوطی 4*4 و غیره. قیمت پروفیل اصفهان و یا هر شرکت دیگر با توجه به وزن، شکل هندسی، نوع جنس و نحوه تولید قوطی آهنی تعیین می‌گردد.

پر فروش ترین محصولات

ناودانی
فروش نبشی در صنایع فولاد توفیقی
تیرآهن در انبار فولاد توفیقی
میلگرد در انبار فولاد توفیقی
مفتول گالوانیزه

روش ساخت پروفیل یا نحوه تولید قوطی

روش‌های ساخت پروفیل متفاوت است، برای مثال در یکی از انواع روش‌های ساخت قوطی پروفیل به صورت بدون جوشکاری ساخته و پرداخته می‌شود که به آن روش مستقیم تولید نیز می‌گویند.

در روش دوم، ابتدا لوله‌های فلزی تو خالی را می‌سازند، پس از ورود این لوله‌ها به درون دستگاه، با فشار زیاد آن‌ها را گوشه‌دار و زاویه‌دار می‌کنند.

به مرحله زاویه‌دار کردن لوله‌های تو خالی که توسط دستگاه انجام می‌شود "فرمینگ" می‌گویند.

لوله‌های تو خالی در اندازه‌های مختلف را به مرحله فرمینگ وارد می‌کنند که محدودیت خاصی برای آن وجود ندارد.

کدام درست تر است قوطی یا پروفیل؟

مانند بسیاری از افراد ممکن است شما هم در شناخت این دو اصطلاح دچار مشکل باشید، در واقع هر دو این عناوین نام های رایج یک محصول هستند، اگر شما با ساخت و ساز آشنایی ندارید و نیز مصالح فلزی را به خوبی نمی‌شناسید در ابتدا ممکن است برای درک این اصطلاحات اندکی مشکل داشته باشید، در این قسمت می‌خواهیم برای همیشه این مسئله را برای شما حل کنیم.

برای این کار باید به تعریف درست این محصول توجه داشته باشیم:

قوطی یا پروفیل مصالح فلزی چهارگوش یا دایره‌ای مانندی است که فضای درون آن کاملا خالیست، که در ابعاد مختلف وابسته به نیازهای روز بازار تولید می‌شود.

قوطی نام رایج این محصول در ایران است، که بیشتر استفاده می‌شود، پروفیل نیز نام لاتین آن است، اما گاهی شنیده می‌شود که بسیاری از کاربران این محصول هر دو نام‌ها را با هم به کار می‌گیرند یعنی "قوطی پروفیل" که این اصطلاح به گوش ما آشناتر می‌رسد.

قیمت قوطی

قیمت آهن آلات مانند بسیاری از دیگر کالاها در ساعات مختلف روز دچار نوسان و تغییر می‌شود، پروفیل قوطی نیز از این قاعده مستثنا نیست، بدین ترتیب برای اطلاع از قیمت‌های لحظه‌ای نیاز به ارتباط با کارشناسان فروشی می‌باشد که منابع معتبری متصل باشند و نیز دارای پاسخگویی 24 ساعته باشند، شرکت فولادی توفیقی مفتخر است که با بهره‌مندی از کادری مجرب و متعهد در راستای حفظ رضایت‌مندی شما عزیزان، خدماتی ارائه داده باشد. برای کسب اطلاع از قیمت پروفیل قوطی اصفهان و سایر تولیدکنندگان به جدول قیمت قوطی آهن که در بالای صفحه قرار دادیم مراجعه نمایید.

قیمت روز پروفیل 

در چند ماه گذشته به ویژه با شروع شدن سال 1402 قیمت محصولات با عدم پایداری شدیدی رو به رو شد به همین خاطر فروشندگان پروفیل قیمت‌ها را به صورت روزانه اعلام می‌کنند، به همین ترتیب برای دسترسی آسان مشتریان به قیمت روز پروفیل می‌توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید. دریافت قیمت‌ها با تایید می‌باشد. تنها نکته‌ای که برای دریافت قیمت پروفیل امروز وجود دارد این است که می‌بایست تا ساعت 10 صبح منتظر بمانید تا نرخ نهایی از سوی کارخانه به دفاتر مرکزی ما اعلام شود، سپس می‌توانید با بررسی وبسایت و یا تماس تلفنی قیمت‌ها را دریافت کنید.

پروفیل سبک

در تقسیم بندی‌های وزنی قوطی پروفیل دو وزن از شهرت بیشتری برخوردار هستند "سبک و سنگین" این دو نمونه وزنی بسیار پر اهمییت می‌باشند چراکه به هنگام سفارش محصول یکی از عوامل تعیین کننده وزن این محصول می‌باشد، برای مثال پروفیل سبک به طبع وزن کمتر و درنهایت قیمت پایین تری دارد. این محصولات از 5 کیلوگرم تا 200 کیلوگرم قابل تولید هستند، البته پر فروشترین‌های آن‌ها در اوزان پایین هستند که مقادیر زیادی از تولید کارخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

خرید قوطی پروفیل آهن ساختمانی در صنایع فولاد توفیقی

برای خرید و استعلام قیمت پروفیل قوطی آهن به‌صورت شاخه‌ای، کیلویی و متری در انواع سایز، ابعاد و ضخامت و همچنین برند(توانایی تامین قوطی پروفیل اصفهان، یزد، صابری و سایر تولیدکنندگان)، از طریق شماره تلفن‌های موجود در همین صفحه با کارشناسان ما در واحد فروش قوطی تماس بگیرید. خریداران عمده آهن‌آلات به خوبی می‌دانند که خرید با قیمت ارزان لزوما به معنای خرید خوب نیست. فاکتورهای زیادی هستند که لازم است در حین جستجو فروشندگان به آن‌ها توجه کنیم. صنایع فولاد توفیقی به عنوان تولیدکننده و تامین‌کننده بسیاری از مصالح ساختمانی و فولادی نامی آشنا برای خریداران محصولات آهن و فولاد است.

۴.۸/۵ - (۴۶ امتیاز)

75 Comments

 1. احمدی راد گفت:

  قیمت پروفیل آهنی ۴در۴ چنده ؟
  سه تن میخوام

 2. Asadi گفت:

  قیمت قوطی پروفیل برحسب ضخامت محاسبه میشه؟

 3. صنعت سازه گفت:

  با سلام و عرض ادب قیمت پروفیل آهن گوشت 2 امروز چنده؟
  باتشکر

 4. صنعت سازه گفت:

  با سلام
  قیمت فنس کیلویی رو میخواستم .اگر فروش کیلویی دارین ،قیمت بدین ممنون.

 5. مجید گفت:

  سلام قیمت قوطی 2*2 برای 30 شاخه چنده؟

 6. ورق گالوانیزه ایران گفت:

  سلام قیمت قوطی 2*2 برای 100 شاخه چنده امروز؟

 7. صنایع آرتا گفت:

  سلام قیمت قوطی 4*4 برای تعداد 20 شاخه چنده؟؟؟

  • مدیر گفت:

   دورود بر شما
   قیمت این محصول از 21.750 تا 24.200 در برندهای متنوع بازار موجود می باشد ، برند مورد نظر خود را به کارشناسان ما اعلام کنید.
   تاریخ اعتبار قیمت : 2.11.1400

 8. اسماعیلی گفت:

  سلام قیمت پروفیل 4*4 گوشت 2.5 رو محبت کنین .

 9. سازه آریا گفت:

  با سلام وخسته نباشید قیمت پروفیل آهن چقدره ؟

  • مدیر گفت:

   دورود بر شما
   قیمت های امروز کاهشی هستن برای اطلاع از قیمت های لحظه ای با ما تماس بگیرید
   آخرین قیمت ثبت شده : 22.750

 10. رضا بیگی گفت:

  سلام خسته نباشید قیمت پروفیل امروز چقدره ؟ قیمت ها رو به بالاعه یا پایین ؟

  • مدیر گفت:

   دورود بر شما
   قیمت ها افزایشی هست ، برای دریافت قیمت پروفیل امروز با کارشناسان ما در دفاتر فروش در ارتباط باشید.

 11. صنعت سازه گفت:

  سلام قیمت پروفیل آهن گالوانیزه چقدره؟

 12. آرش گفت:

  سلام خسته نباشید قیمت پروفیل 2*2 رو بفرمایید

 13. محمدرضا گفت:

  سلام قیمت پروفیل آهن 10*10 ضخامت 3 ، 12 متری رو بفرمایید

 14. امیرعلی گفت:

  سلام قیمت پروفیل آهن 10*20 ضخامت 2.5 چقدره؟

 15. صنعت سازه گفت:

  سلام پروفیل قوطی 40 در 40 گوشت 2 چند قیمته؟

 16. ورق گالوانیزه ایران گفت:

  سلام قیمت پروفیل 2*2 و قیمت پروفیل اصفهان رو بفرمایید .

 17. ورق گالوانیزه ایران گفت:

  سلام خسته نباشید .قیمت پروفیل اصفهان چقده.
  شاخه 12 متری هم موجود دارین؟

 18. محمدی گفت:

  سلام قیمت پروفیل امروز چنده؟

 19. صنعت سازه گفت:

  سلام خسته نباشید قیمت پروفیل قوطی 10*20 را بفرمایید ممنونم .

 20. امیری گفت:

  سلام قیمت پروفیل آهن 30*40 ضخامت 2.5 چنده؟؟؟

 21. سازه فولاد نوین گفت:

  سلام قیمت پروفیل 10*10 چند در میاد؟

 22. پور محمدی گفت:

  سلام خسته نباشیدقیمت پروفیل اصفهان 120 *120 مقدار زیاد چقدر میزنین؟

 23. سازه نوین گفت:

  سلام خسته نباشید کانال قیمت پروفیل روز رو امکانش هست بفرسین؟

  • مدیر گفت:

   دورود بر شما
   با ما تماس بگیرید تا کانال قیمت پروفیل برای شما ارسال بشه
   در این کانال می تونید قیمت ها رو به صورت لحظه ای مشاهده کنید

 24. سازه فولاد نوین گفت:

  سلام خسته نباشید قیمت پروفیل فلزی 40*40 گوشت 2 چند در میاد؟

 25. علی پور گفت:

  سلام وقتتون بخیر قیمت پروفیل امروز به چه صورته؟

 26. رضا بیگی گفت:

  سلام قیمت پروفیل فلزی گوشت 3 چقدر میشه؟

 27. مهندس مهدوی گفت:

  سلام قیمت پروفیل و نبشی به روزه؟

 28. علی موسوی گفت:

  سلام خسته نباشید قیمت پروفیل شاخه ای چند درمیاد 20*20

 29. افرا سازه گفت:

  سلام قیمت پروفیل وقوطی رو بفرمایید ممنونم

 30. reza گفت:

  سلام خسته نباشید قیمت پروفیل 40*40 رو بفرمایید.

 31. حسین گفت:

  سلام
  برای شروع یه کار تولیدی به قوطی 25*10 یا 30*10 با ضخامت 2تا 2.5نیازدارم ومتاسفانه به دلیل اینکه تو شهر هرچی گشتم این سایز وجود نداشت آیا یک شاخه رو با اندازه های مورد نیازمن (93سانت)برش و ارسال می کنید که در صورت اوکی شدن طرح، به تعداد خریدکنم
  ممنون اگر همکاری کنید

 32. امیر گفت:

  سلام خسته نباشید
  قوطی ۲۰×۲۰ ، ۲ میل ، ۵۰ شاخه
  قوطی ۳۰×۳۰ ، ۲ میل ، ۳۰ شاخه
  پروفیل ، ۲۰ شاخه
  پروفیل سپری و لنگه دری ۱۴ شاخه هرکدوم
  آهن سبک میخوام ساوه بهتره

  قیمت خوب بدین مشتری میشم تشکر

 33. علی هاشمی گفت:

  قوطی پروفیل 20 در 20 گوشت 2.5 قیمت چند تناژ میخوام قیمت همکاری بدید
  این قوطی ها تولید خودتون هست؟

  • مدیر گفت:

   دورود بر شما
   تقدیم شما کیلویی 20.900 (این قیمت برای قبل از تعطیلات محرم می باشد، قیمت ها با تایید می باشند)
   بله پروفیل ها تولید کارخانه توفیقی است

 34. محمد گفت:

  سلام و خسته نباشید
  پروفیل فلزی 20در20 ضخامت 2 چند در میاد، چندکیلو وزن میده

 35. محمد گفت:

  سلام وقت بخیر.قیمت پروفیل ۲۰در۱۰ رو لطف کنید و وزن هر شاخه هم بفرمایید.تعداد پایین میخوام مقدور هست؟

  • hani teimoori گفت:

   درود بر شما،هر شاخه قوطی 10*20 حدودا 5.6 کیلوگرم می باشد و قیمت امروزش 20900 هست،هر تعداد نیاز دارین تماس بگیرید.

 36. حسینی گفت:

  قیمت پروفیل اصفهان امروز چند؟ این جدول‌ها قیمت هر کیلو قوطی آهن هستند یا قیمت هر متر قوطی آهن ؟

  • hani teimoori گفت:

   سلام، این قیمتا در واقع قیمت هر شاخه آهن قوطی پروفیل میباشند. با توجه به تغییر قیمت قبل از خرید قوطی آهن با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.

 37. رحمانی گفت:

  درود برشما، من ۵۰ شاخه پروفیل ۲۰*۳۰ و ۱۵ شاخه پروفیل ۲۰*۲۰ با ضخامت ۲ میخوام آیا امکان دارد قیمتش را بفرمایید هزینه ارسال چقدره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *