آذر ۱۱, ۱۳۹۸
مفتول گالوانیزه مفتول توفیقی

مفتول گالوانیزه را بیشتر بشناسید

معرفی مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه یکی از انواع سیم های مفتولی است که در صنایع با نام مفتول سفید نیز شناخته می شود. خواص ویژه ای […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۸
مفتول سیاه

مشخصات مفتول سیاه و کاربرد آن

انواع مفتول مشخصات مفتول سیاه و کاربرد آن ، مفتول سیاه که به آن ها Black wire  نیز گفته می شود یکی از انواع پر کاربرد […]
خرداد ۶, ۱۳۹۹
مفتول سیاه

مشخصات مفتول سیاه و کاربرد آن

کاربرد مفتول سیاه و مشخصات آن مفتول سیاه که به آن ها Black wire  نیز گفته می شود یکی از انواع پر کاربرد مفتول بوده که […]
تیر ۵, ۱۳۹۹
مفتول سیاه

آشنایی با کاربرد مفتول سیاه

مفتول سیاه چیست؟ آیا شما نیز به دنبال آشنایی با کاربرد مفتول سیاه هستید؟ آیا می دانید که برای خرید باکیفیت ترین و مرغوب ترین انواع […]
تیر ۶, ۱۳۹۹
مفتول توفیقی

بی نظیرترین کاربرد مفتول آرماتوربندی

مفتول آرماتوربندی آیا می دانید که گسترده ترین و بی نظیرترین کاربرد مفتول آرماتوربندی در چیست؟ آیا شما هم می خواهید یکی از بهترین و باکیفیت […]
تیر ۸, ۱۳۹۹
قیمت مفتول

راهنمای خرید مفتول برای صنعت گران و هنرمندان کاربرد دارد

راهنمای خرید مفتول ، انواع مفتول را به مفتول سیاه ، مفتول مسوار، مفتول گالوانیزه و مفتول فنر دسته بندی می کند. جنس مفتول ها متنوع […]
تیر ۹, ۱۳۹۹
مفتول سیاه

مهمترین کاربرد مفتول سفت

  آشنایی با سیم مفتول سفت آیا می دانید که اصلی ترین و مهمترین کاربرد مفتول سفت در چیست؟ آیا شما نیز به دنبال خرید بهترین […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
مفتول گالوانیزه - قیمت مفتول

راهنمای خرید مفتول گالوانیزه ، دو نوع از این مفتول را معرفی می کند

راهنمای خرید مفتول گالوانیزه، دو نوع کلی و اصلی را برای این مفتول بر می شمارد که شامل مفتول گالوانیزه سرد و مفتول گالوانیزه گرم است. […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۹
مفتول مسوار

راهنمای خرید مفتول مسوار دو عامل را در تعیین قیمت آن، موثر می داند.

راهنمای خرید مفتول مسوار ، کاربرد، طرز تولید و قیمت گذاری آن را توضیح می دهد.   راهنمای خرید مفتول مسوار شامل چه نکاتی است؟ بر […]