قیمت لوله سیاه فولادی

لوله سیاه که در بازار با نام لوله آهنی، لوله سنگین و لوله صنعتی نیز شناخته می‌شود، از ورق سیاه (همان ورق نورد گرم) تولید می‌شود. قیمت لوله سیاه در بازار می‌تواند بر حسب وزن، قطر، ضخامت، کارخانه سازنده و دیگر مشخصات فنی مانند درزدار یا بدون درز بودن متفاوت باشد. در ادامه مطلب، جدول به‌روز شده‌ قیمت لوله آهنی سیاه را قرار داده‌ایم، عوامل اثرگذار روی قیمت انواع لوله درزار و بدون درز  سیاه را بررسی می‌کنیم و همچنین توضیح می‌دهیم پیش از خرید لوله آهنی باید به چه نکاتی توجه کنید.

قیمت لوله سیاه

پرفروش‌ترین انواع لوله سیاه شامل لوله سیاه صنعتی، لوله سیاه تست و لوله سیاه بدون درز یا مانیسمان است که در جداول زیر، قیمت آن‌ها را ارائه کرده‌ایم:

جدول مشخصات و قیمت لوله سیاه صنعتی

نام محصولقطر (mm)قطر (inch)طول شاخه (m)وزن هر شاخه لوله صنعتی (kg)قیمت لوله صنعتی (تومان)
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر ۲۱.۳۱/۲۶۶.۲۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۲۶.۷۳/۴۶۷.۸۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۳۳.۴۱۶۹.۸۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۴۲.۲۱/۴ ۱۶۱۲.۴۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۴۸.۳۱/۲ ۱۶۱۴.۲۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۶۰.۳۲۶۱۷.۷۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۷۳۱/۲ ۲۶۲۱.۵۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۸۸.۹۳۶۲۶.۱۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۱۰۱.۶۱/۲ ۳۶۲۹.۹۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۱۱۴.۳۴۶۳۳.۶۳۵,۴۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۲ میلیمتر۱۴۱.۳۵۶۴۱.۵۴۳۵,۴۰۰
نام محصولقطر (mm)قطر (inch)طول شاخه (m)وزن هر شاخه لوله صنعتی (kg)قیمت لوله صنعتی (تومان)
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۳۳.۴۱۶۱۲.۳۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۴۲.۲۱/۴ ۱۶۱۵.۵۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۴۸.۳۱/۲ ۱۶۱۷.۸۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۶۰.۳۲۶۲۲.۲۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۷۳۱/۲ ۲۶۲۶.۸۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۱۰۱.۶۱/۲ ۳۶۳۷.۳۴۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۱۴۱.۳۱/۲ ۲۶۵۲۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۲۱.۳۱/۲۶۷.۹۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۸۸.۹۳۶۳۲.۶۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۲۶.۷۳/۴۶۹.۸۳۴,۳۰۰
لوله سیاه صنعتی ضخامت ۲.۵ میلیمتر۱۱۴.۳۴۶۴۲۳۴,۳۰۰
نام محصولقطر (mm)قطر (inch)طول شاخه (m)وزن هر شاخه لوله صنعتی (kg)قیمت لوله صنعتی (تومان)
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۳۳.۴۱۶۱۴.۷۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۴۲.۲۱/۴ ۱۶۱۸.۶۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۴۸.۳۱/۲ ۱۶۲۱.۳۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۶۰.۳۲۶۲۶.۵۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۷۳۱/۲ ۱۶۳۲.۲۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۱۰۱.۶۱/۲ ۳۶۴۴.۸۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۲۱.۳۱/۲۶۹.۴۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۱۴۱.۳۱/۲ ۲۶۶۲.۳۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۲۶.۷۳/۴۶۱۱.۹۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۸۸.۹۳۶۳۹.۲۳۴,۳۰۰
لوله صنعتی سیاه ضخامت ۳ میلیمتر۱۱۴.۳۴۶۵۰.۴۳۴,۳۰۰

 

جدول مشخصات و قیمت لوله سیاه تست آب

نام محصولقطر (inch)طول شاخه (m)قیمت لوله سیاه تست آب (تومان)
لوله سیاه تست آب ۲.۵ میل۱۶۳۹,۱۰۰
لوله سیاه تست آب ۲.۵ میل۱/۴ ۱۶۳۹,۱۰۰
لوله سیاه تست آب ۲.۵ میل۱/۲ ۱۶۳۹,۱۰۰
لوله سیاه تست آب ۲.۵ میل۲۶۳۹,۱۰۰
لوله سیاه تست آب ۲.۵ میل۱/۲ ۲۶۳۹,۱۰۰
لوله سیاه تست آب ۲.۵ میل۳۶۳۹,۱۰۰
لوله سیاه تست آب ۲.۵ میل۴۶۳۹,۱۰۰
نام محصولقطر (inch)طول شاخه (m)قیمت لوله سیاه تست آب (تومان)
لوله سیاه تست آب ۳ میل۵۶۳۹,۰۰۰
لوله سیاه تست آب ۳ میل۶۶۳۹,۰۰۰
لوله سیاه تست آب ۳ میل۱/۴ ۱۶۳۹,۰۰۰
لوله سیاه تست آب ۳ میل۱/۲ ۱۶۳۹,۰۰۰
لوله سیاه تست آب ۳ میل۲۶۳۹,۰۰۰
لوله سیاه تست آب ۳ میل۱/۲ ۲۶۳۹,۰۰۰

 

جدول مشخصات و قیمت لوله سیاه بدون درز یا لوله مانیسمان

سایز لوله سیاه بدون درزرده لوله سیاه بدون درزواحدقیمت لوله سیاه بدن درز (تومان)
لوله سیاه بدون درز ۱ اینچ۲۰شاخه۶۶۸,۰۰۰
لوله سیاه بدون درز ۱/۲ اینچ۲۰شاخه۳۳۶,۳۰۰
لوله سیاه بدون درز ۳/۴ اینچ۲۰شاخه۴۹۰,۹۰۰
لوله سیاه بدون درز ۱/۲ ۲ اینچ۲۰شاخه۲,۱۶۳,۶۰۰
لوله سیاه بدون درز ۲ اینچ۲۰شاخه۱,۴۶۸,۲۰۰
لوله سیاه بدون درز ۱/۲ ۱ اینچ۲۰شاخه۹۸۱,۸۰۰
لوله سیاه بدون درز ۳ اینچ۲۰شاخه۲,۹۸۱,۸۰۰
لوله سیاه بدون درز ۱/۴ ۱ اینچ۲۰شاخه۹۰۹,۰۰۰
لوله سیاه بدون درز ۴ اینچ۲۰شاخه۴,۲۵۴,۵۵۰
لوله سیاه بدون درز ۵ اینچ۲۰شاخه۶,۰۹۰,۹۰۰
لوله سیاه بدون درز ۶ اینچ۲۰شاخه۶,۹۷۲,۷۴۰
لوله سیاه بدون درز ۸ اینچ۲۰۱۴,۲۷۲,۷۰۰
سایز لوله سیاه بدون درزرده لوله سیاه بدون درزواحدقیمت لوله سیاه بدن درز (تومان)
لوله بدون درز ۸ اینچ۴۰شاخه۱۶,۸۱۸,۱۸۰
لوله بدون درز ۱ اینچ۴۰شاخه۱,۳۷۷,۷۳۰
لوله بدون درز ۱/۲ ۲ اینچ۴۰شاخه۳,۰۴۵,۴۵۰
لوله بدون درز ۲ اینچ۴۰شاخه۱,۸۶۳,۶۴۰
لوله بدون درز ۱/۲ ۱ اینچ۴۰شاخه۲,۲۵۰,۰۰۰
لوله بدون درز ۳ اینچ۴۰شاخه۳,۵۹۰,۹۱۰
لوله بدون درز ۱/۴ ۱ اینچ۴۰شاخه۱,۳۴۵,۴۵۰
لوله بدون درز ۴ اینچ۴۰شاخه۵,۱۳۶,۳۶۰
لوله بدون درز ۵ اینچ۴۰شاخه۹,۳۲۰,۰۰۰
لوله بدون درز ۶ اینچ۴۰شاخه۱۱,۷۲۷,۲۷۰
لوله بدون درز ۱/۲ اینچ۴۰شاخه۴۰۰,۰۰۰

این جدول روزانه توسط کارشناسان فولاد توفیقی به‌روزرسانی می‌شود. اگر نیاز به راهنمایی بیشتر در خصوص خرید لوله فولادی سیاه دارید کافیست با کارشناسان فولاد توفیقی تماس بگیرید.

عوامل موثر بر قیمت لوله آهنی سیاه

از جمله عوامل اثرگذار روی قیمت لوله سیاه یا لوله آهنی می‌توان به خصوصیات فیزیکی و فنی لوله سیاه مثل ابعاد و اندازه لوله سیاه و وزن آن اشاره کرد. از دیگر مواردی که قیمت لوله آهنی را تعیین می‌کند، نوسانات قیمت جهانی بازار آهن است. همانطور  که اشاره کردیم، لوله سیاه از ورق سیاه به‌وجود می‌آید که خود فراورده‌ای از شمش آهنی است. در نتیجه با بالا و پایین رفتن قیمت شمش‌های آهنی، قیمت لوله سیاه نیز دست‌خوش تغییر می‌شود.

از موارد مهمی که به خصوص در سال‌های اخیر بر قیمت لوله سیاه موثر بوده، نرخ دلار است. دلار نیمایی که ارز دولتی‌ است که برای این محصولات در نظر گرفته شده، از مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش قیمت این محصول در بازار بوده است.

راهنمای خرید لوله فولادی سیاه

تنوع بالای لوله‌های سیاه در بازار ممکن است باعث سردرگمی خریداران شود؛ در نتیجه پیش از خرید لوله آهنی باید به نیاز خود، الزامات فنی پروژه و اعتبار بنگاه فروشنده لوله سیاه توجه کنید. در ادامه به نکات مهمی که باید پیش از استعلام قیمت لوله آهنی و خرید آن درنظر بگیرید می‌پردازیم:

کاربرد لوله: هر نوع لوله آهنی بسته به مورد استفاده، باید دارای الزامات و ویژگی‌های خاصی باشد. برای مثال، اگر لوله وظیفه انتقال آب را برعهده دارد، باید گالوانیزه باشد و اگر به منظور انتقال گاز از آن استفاده می‌شود، باید از لوله سیاه استفاده شود.

کاربرد لوله سیاه

عمده کاربرد لوله سیاه برای انتقال سیالات است.

مشخصات فنی لوله سیاه: پیش از استعلام قیمت لوله آهنی باید مشخصات فنی مدنظر خود مانند جنس، قطر، ضخامت، وزن و طول لوله را برای کارشناس فروش شرح دهید. تعیین کنید که آیا لوله باید درزدار باشد، تست هیدرواستاتیک روی آن انجام شده باشد یا به لوله صنعتی نیاز دارید؟

شرایط استفاده: اگر لوله در شرایطی است که در معرض خوردگی، مواد اسیدی و حرارت بالا قرار می‌گیرد، به تدریج اکسیده شده و استحکام خود را از دست می‌دهد. در نتیجه برای جلوگیری از بروز خسارت، خرید لوله فولادی گالوانیزه انتخاب مناسب‌تری است.

نوع اتصالات: پیش از استعلام قیمت لوله سیاه باید نوع اتصالات را نیز در نظر بگیرید. برای مثال، اتصالات لوله‌های سیاه به نگهداری کم‌تری نیاز دارند و در نتیجه، کم‌هزینه‌تر هستند.

یک تامین‌کننده معتبر، با دانش فنی خود به شما کمک می‌کند تا انواع لوله سیاه متناسب با الزامات فنی خود را خریداری کنید. در صنایع فولاد توفیقی می‌توانید مناسب‌ترین قیمت لوله سیاه آهنی را تحت استانداردهای فنی و با کیفیت بالا تهیه کنید.

خرید انواع لوله فولادی از فولاد توفیقی

ویژگی‌های فنی لوله سیاه یا لوله آهنی باعث می‌شود تا این محصول در بسیاری از صنایع مثل صنعت ساختمان‌سازی، کشتی‌سازی و ماشین‌سازی، انتقال انواع سیالات مثل نفت و گاز و … به کار برده شود. قیمت لوله آهنی روزانه تحت تاثیر عوامل مختلفی نوسان می‌کند. کارشناسان فولاد توفیقی قیمت لوله سیاه را به‌صورت روزانه درج می‌کنند تا بتوانید از جدیدترین تغییرات قیمت مطلع شوید. چنانچه هرگونه سؤالی در رابطه با شرایط پرداخت و قیمت لوله آهنی درزدار، بدون درز و سنگین دارید، آن را در بخش نظرات مطرح کنید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *