تیر ۱۱, ۱۳۹۹
میل گردها به صورت افقی و عمودی روی هم قرار می گیرند و توری مش را می سازند

کاربرد توری مش آجدار

توری مش آجدار امروزه به علت افزایش سرعت ساخت و ساز و افزایش روز افزون نیاز به بناها ومکان های مختلف برای رفع نیاز جامعه بشری، […]